Mobiel: 06 234 812 39 | Mail: info@catena-advies.nl

Kennisgebieden

Deskundigheidsgebieden:

  • Wet- en regelgeving in wonen, zorg en welzijn en de vertaling naar de praktijk: de ‘schakel’ tussen wet en regelgeving en de praktijk, waarbij het natuurlijk om de verschuivingen in die wet en regelgeving gaat!
  • Informele zorg: mantelzorg en zorgvrijwilligers en de plek die de informele zorg krijgt (zou moeten krijgen) binnen het nieuwe zorgstelsel  na de transitie
  • Transitie (verschuiving van macht) en transformatie ( de cultuuromslag die daarbij hoort)
  • Duurzaam zorgen! Een nieuwe manier van kijken naar de samenleving als het gaat over wonen, zorg en welzijn
  • Zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers nieuwe stijl

Voor alle deskundigheidsgebieden zijn de volgende producten en diensten beschikbaar:

  • Informatiebijeenkomsten waarbij de deelnemers informatie krijgen over het gewenste onderwerp , de verbanden begrijpen en een vertaling kunnen maken naar de eigen werkomgeving. Waar komen we vandaan? Waar staan we nu en wat gaat er nu precies veranderen? Het is als het ware een verkenning van het onderwerp.
  • De strategische oriëntatie gaat een stap verder: de deelnemers (meestal leidinggevenden en of management vertegenwoordigers) krijgen informatie, zoeken naar de mogelijkheden om daarna keuzes te maken en de  gevonden verschillende opties naast elkaar zetten en kiezen
  • Op basis de gemaakte keuze(s)  kan er een implementatieplan worden ontwikkeld.
  • Voor grote(re) groepen mensen kunnen er ook  inleidingen op onderwerpen binnen de deskundigheidsgebieden worden verzorgd.
Back to Top